Tại sao nên vay tín chấp

Đăng ký vay ngay

các hình thức vay tín chấp


✔ Hạn mức vay: 20 – 100 triệu đồng

✔ Lãi suất phần trăm hàng năm APR tối đa 30%.

✔ Thời gian giải ngân: 36 tiếng

✔ Thời hạn vay:Tối thiểu 6 tháng, Tối đa 36 tháng.

✔ Hồ sơ yêu cầu: CMND, Sổ hộ khẩu, thẻ BHYT do công ty cấp, Sao kê lương 3 tháng gần nhất (nếu khách hàng nhận lương tiền mặt thì thay bằng giấy xác nhận lương có đóng mộc công ty).

đăng ký vay


✔ Hạn mức vay: 20 – 70 triệu đồng

✔ Lãi suất phần trăm hàng năm APR tối đa 30%.

✔ Thời gian giải ngân: 36 tiếng

✔ Thời hạn vay:Tối thiểu 6 tháng, Tối đa 36 tháng.

✔ Hồ sơ yêu cầu: CMND, Sổ hộ khẩu, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hóa đơn đóng tiền 3 tháng gần nhất có mộc của công ty bảo hiểm xác nhận.

(BHNT phải kéo dài được trên 1 năm, khách hàng là người đứng tên hợp đồng bảo hiểm (hoặc vợ/chồng)).

đăng ký vay


✔ Hạn mức vay: 20 – 50 triệu đồng

✔ Lãi suất phần trăm hàng năm APR tối đa 30%.

✔ Thời gian giải ngân: 36 tiếng

✔ Thời hạn vay:Tối thiểu 6 tháng, Tối đa 36 tháng.

✔ Hồ sơ yêu cầu: CMND, Sổ hộ khẩu, Hóa đơn điện tháng gần nhất (địa chỉ hóa đơn điện phải trùng địa chỉ hộ khẩu). Khách hàng phải là người đứng tên hóa đơn (hoặc vợ/chồng) và từng vay hoặc mua trả góp tại các ngân hàng, công ty tài chính… và đã đóng được trên 3 tháng.

đăng ký vay


✔ Hạn mức vay: 20 – 40 triệu đồng

✔ Lãi suất phần trăm hàng năm APR tối đa 30%.

✔ Thời gian giải ngân: 36 tiếng

✔ Thời hạn vay:Tối thiểu 6 tháng, Tối đa 36 tháng.

✔ Hồ sơ yêu cầu: CMNd, Sổ hộ khẩu, Hợp đồng vay cũ đã trên 6 tháng.
Khách hàng đã từng vay hoặc mua trả góp tại các ngân hàng, công ty tài chính… và đã đóng được trên 3 tháng.

đăng ký vay

thủ tục vay đơn giản

chứng minh nhân dân

Chứngminh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Sổ hộ khẩu

Sổ hộ khẩu cho phép bản công chứng đủ 16 trang trong 6 tháng đổ lại với SHK tỉnh.

chứng từ khác (Nếu có)

Hóa đơn điện, nước, Giấy phép kinh doanh, Hợp đồng, Bảng lương, Biên lai.

ví dụ về cách tính lãi suất vay

Khoản vay 50 triệu trong 24 tháng với lãi suất 0.8%/tháng
Gốc trả hàng tháng: 50.000.000/24=2.083.000đ
Lãi trả hàng tháng: 50.000.000 x 0.8%= 400.000đ
Lãi trả hàng tháng: 50.000.000 x 0.8%= 400.000đ.

Đăng ký vay tín chấp trực tuyến

    1. THÔNG TIN BẮT BUỘC